izrada sajtova Beograd

Izrada sajtova-Wordpress

Izrada sajtova u WordPress-u koji je najpopularniji sistem za i upravljanje sadržajem a napravljen je sa ciljem da ga brže, lakše i jednostavnije ažurirate. Garantujemo brzinu, prilagodljivost svim mobilnim uređajima, bezbednost i žaštitu. Optimizovan i konfigurisan za sve pretraživače, a statistiku posećenosti ćete moći da pratite instalacijom Google Analitike. Jedna od prednosti je ta što možete uz jednostavnu obuku sami menjati sadržaj a ukoliko vam to oduzima dragoceno vreme mi možemo raditi to umesto vas.

Koliko košta izrada sajta?

Sve cene su date radi okvirne orijentacije i nisu konačne. Nakon razgovora sa klijentom a po dostavljenom materijalu u dogovorenom roku (fotografije, video materijal i tekst u celosti) može se tačno precizirati konačna cena i rok izrade. Po izvršenoj avansnoj uplati koja iznosi 50% od ukupne cene, pristupamo izradi Vašeg sajta. Ako materijal ne dostavite u roku od dva meseca smatramo da je klijent odustao i avansna uplata se ne vraća. Po završetku izrade a pre postavljanja na internet, sajt se isplaćuje u celosti a OTHA Solutions je u obavezi da implementira isti u roku od 24-48h.

Cenovnik

od 200e

ONE PAGE

od 500e

standard

od 900e

Premium

Najčešća pitanja

Izrada sajta je veoma složen i zahtevan proces i zahteva kontinuiranu saradnju između klijenta i nas. U zavisnosti od obima posla OTHA određuje i precizira rok izrade međutim najčeše problem nastaje kada klijent ne dostavi sadržaj u dogovorenom roku. Zato je jako važno da obe strane kontinuirano sarađuju da bi krajnji rezultat bio najbolji mogući a samim tim i obe strane zadovoljne.
DA! Održavanje sajta je preporuka ali sada se već smatra neophodnom procedurom. Platforme su napredne a programi koji se koriste zahtevaju stručnu podršku. Tehnologija se menja iz dana u dan. Sam sajt je projekat u koji ste uložili novac i vreme. Održavanje sajta nije isto sto i ažuriranje ili menjanje sadržaja gde mnogi klijenti ne prave razliku. Preporučujemo redovno održavanje website-a kako bi se osigurao integritet samog website-a i obezbedila zaštita od hakerskih malicionznih napada i kontrolu postavljanja sadržaja. Takodje, pod tim se podrazumeva redovno ažuriranje WP source-a i pratećih plugin-ova kao i redovni backup ciklusi. U zavisnosti od potreba klijenta u održavanje website-a mogu biti uključeni i redovne izmene i ažuriranje samog sadržaja na zahtev klijenta.
Ažuriranje sadržaja sajta ne podrazumeva pisanje tekstova, obarada fotografija, obradu video materijala navedene stranice. OTHA Solutions ne snosi odgovornost za slovne i gramatičke greške u tekstualnom sadržaju koji nam klijent sam dostavi. U održavanje sajta ne spada uređivanje stranica društvenih mreža (Facebook, Instagram, Youtube…) Potrebno je sav materijal za ažuriranje dostaviti dan-dva ranije kako bismo kvalitetno odgovorili na zahtev. Izrada sajtova, redizajn i nove funkcionalnosti na istom takođe ne spadaju u paket održavanja i ažuriranja.
Samo samostalno održavanje sajta nije moguće ukoliko niste profesionalac. Samostalno ažuriranje sadržaja je moguće uz prethodno obavljenu kratku obuku od strane stručnog lica.