OTHA Solutions

...kreator dobrih ideja...

 • Srpski
 • English
 • Italiano
 • Cenovnik

  Izrada sajtova - cenovnik

  od 299 €

  Unos sadržaja (do 7 strana)
  Galerija do 20 slika
  E-mail adresa
  Kontakt formular
   Mapa Lokacije (Google Maps) 
  Statistika (Google Analitics)
  Antivirus zaštita
  Posebna sekcija Blog/News
  Jednojezičan sajt 
   
   

  od 599 €

  Unos sadržaja (do 12 strana)
  Galerija do 35 slika
  Više E-mail adresa
  Kontakt formular prosti ili složeni
   Mapa Lokacije (Google Maps) 
  Statistika (Google Analitics)
  Antivirus zaštita
  Posebna sekcija Blog/News
  Jednojezičan ili dvojezičan sajt
  SEO optimizacija
  Uvezivanje sa društvenim mrežama
  Izrada G+ stranice
   
   

  od 999 €

  Unos sadržaja (20 ili više strana)
  Galerija do 50 slika
  Slider sa animacijom
  Katalog proizvoda do 15
  Više E-mail adresa
  Kontakt formular prosti ili složeni
   Mapa Lokacije (Google Maps) 
  Statistika (Google Analitics)
  Antivirus zaštita
  SEO optimizacija
  Uvezivanje sa društvenim mrežama
  Posebna sekcija Blog/News
  Višejezičan sajt
  Izrada G+ stranice
  Osnovna podrška 1 mesec
   
   

  Podrška i održavanje - cenovnik

  Osnovni paket

  49 €/mesečno

   
  Tehnička podrška putem e-maila
  Antivirus sistem  zaštite 
  Redovan  backup podataka
  Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

  Cena dodatnih usluga 15€/h 

   

  Standardni paket

  99 €/mesečno

   
  Tehnička podrška putem e-maila
  Antivirus sistem  zaštite 
  Ažuriranje  sadržaja do 10  izmena (tekst, slike, video)
  Dodavanje novih stranica iste strukture sa SEO optimizacijom ( 2)
  Redovan  backup podataka
  Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

  Cena dodatnih usluga 10€/h 

   

  Premium paket

  149 €/mesečno

   
  Tehnička podrška putem e-maila
  Antivirus sistem  zaštite 
  Ažuriranje  sadržaja do 30  izmena (tekst, slike, video)
  Dodavanje novih stranica iste strukture sa SEO optimizacijom ( 3)
  Redovan  backup podataka
  Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

  Cena dodatnih usluga 10€/h 

   

  Sve cene su date radi okvirne orijentacije i nisu konačne. Nakon razgovora sa klijentom a po dostavljenom materijalu u dogovorenom roku (fotografije, video materijal i tekst u celosti) može se tačno precizirati konačna cena i rok izrade. Po izvršenoj avansnoj uplati koja iznosi 50% od ukupne cene, pristupamo izradi Vašeg sajta.

  Ako materijal ne dostavite u roku od dva meseca smatramo da je klijent odustao i avansna uplata se ne vraća. Po završetku izrade a pre postavljanja na internet, sajt se isplaćuje u celosti a OTHA Solutions je u obavezi da implementira isti u roku od 24-48h.