OTHA Solutions

...kreator dobrih ideja...

Cenovnik

Izrada sajtova - cenovnik

od 299 €

Unos sadržaja (do 7 strana)
Galerija do 20 slika
E-mail adresa
Kontakt formular
 Mapa Lokacije (Google Maps) 
Statistika (Google Analitics)
Antivirus zaštita
Posebna sekcija Blog/News
Jednojezičan sajt 
Osnovna podrška 1 mesec

 

 
 

od 599 €

Unos sadržaja (do 12 strana)
Galerija do 35 slika
Više E-mail adresa
Kontakt formular prosti ili složeni
 Mapa Lokacije (Google Maps) 
Statistika (Google Analitics)
Antivirus zaštita
Posebna sekcija Blog/News
Jednojezičan ili dvojezičan sajt
SEO optimizacija
Uvezivanje sa društvenim mrežama
Izrada G+ stranice
Osnovna podrška 1 mesec
 
 

od 999 €

Unos sadržaja (20 ili više strana)
Galerija do 50 slika
Slider sa animacijom
Katalog proizvoda do 15
Više E-mail adresa
Kontakt formular prosti ili složeni
 Mapa Lokacije (Google Maps) 
Statistika (Google Analitics)
Antivirus zaštita
SEO optimizacija
Uvezivanje sa društvenim mrežama
Posebna sekcija Blog/News
Višejezičan sajt
Izrada G+ stranice
Osnovna podrška 2 meseca
 
 

Podrška i održavanje - cenovnik

Osnovni paket

49 €/mesečno

 
Tehnička podrška putem e-maila
Antivirus sistem  zaštite 
Redovan  backup podataka
Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

Cena dodatnih usluga 15€/h 

 

Standardni paket

99 €/mesečno

 
Tehnička podrška putem e-maila
Antivirus sistem  zaštite 
Ažuriranje  sadržaja do 10  izmena (tekst, slike, video)
Dodavanje novih stranica iste strukture sa SEO optimizacijom ( 2)
Redovan  backup podataka
Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

Cena dodatnih usluga 10€/h 

 

Premium paket

149 €/mesečno

 
Tehnička podrška putem e-maila
Antivirus sistem  zaštite 
Ažuriranje  sadržaja do 30  izmena (tekst, slike, video)
Dodavanje novih stranica iste strukture sa SEO optimizacijom ( 3)
Redovan  backup podataka
Mesečni izveštaj o posećenosti sajtu

Cena dodatnih usluga 10€/h 

 

Sve cene su date radi okvirne orijentacije i nisu konačne. Nakon razgovora sa klijentom a po dostavljenom materijalu u dogovorenom roku (fotografije, video materijal i tekst u celosti) može se tačno precizirati konačna cena i rok izrade. Po izvršenoj avansnoj uplati koja iznosi 50% od ukupne cene, pristupamo izradi Vašeg sajta.

Ako materijal ne dostavite u roku od dva meseca smatramo da je klijent odustao i avansna uplata se ne vraća. Po završetku izrade a pre postavljanja na internet, sajt se isplaćuje u celosti a OTHA Solutions je u obavezi da implementira isti u roku od 24-48h.